PRAESENTATIONEN  NOMINATIV  AKKUSATIF
DATIV  GENITIV